Slutna hörlurar

Slutna hörlurar dämpar ljudet åt båda hållen. För den som lyssnar stängs omgivningens ljud ut och för utomstående hörs inte vad lyssnaren lyssnar på.
Perfekta vid inspelning för att undvika läck. Även bra i miljöer där man man vill lyssna utan att störa omgivningen.

Visar alla 9 resultat

Visar alla 9 resultat