Kantor

Jag, Mats Börjesson, har en kantorsutbildning från Folkhögskolan i Hjo och har jobbat som anställd kyrkomusiker i över 10 år, framför allt i Vinberg-Ljungby församling i Falkenbergs pastorat.

Jag spelar förstås orgel, piano och sjunger. Jag gillar att leda psalmsång och sjunger gärna något för söndagen passande solostycke när det finns utrymme  i Gudstjänsten.

Ni kan anlita mig både för söndagars huvudgudstjänster så väl som musikgudstjänster, förrättningar och underhållning i sammanhang där det också kan vara praktiskt att ha en kyrkomusiker till hands.


Det finns inga produkter i denna kategori.