Pianostämning

Som en kombination av att Corona slog undan fötterna för de flesta speljobben och att den nyöppnade butiken förde in flera kunder som efterfrågade pianostämningar bestämde jag mig hösten 2020 för att ta tag i detta hantverket. Den erfarne och mycket välmeriterade pianostämmaren Lars-Inge Albertsson var villig att hjälpa till och har varit min mentor under denna perioden. Stort tack Lars-Inge för att du generöst ville dela med dig av din kunskap och erfarenhet.

Jag har nu, vid slutet av sommaren 2022 stämt över 100 pianon och börjar verkligen få den erfarenhet som krävs för att lyckas med detta ytterst finkänsliga yrke.

En stämning kostar 1 500 kr per piano/flygel, inkl moms. Ingen reseersättning tillkommer inom ca 10 km från Falkenberg. Utanför detta område tar jag 25 kr per mil. Jag ersätter även trasiga strängar och kan göra vissa enklare förbättrande åtgärder på mekaniken, men någon pianotekniker är jag inte ännu.

Välkommen att höra av dig om ditt piano behöver ses över.

Hälsningar /Mats