Pianostämning

Som en kombination av att Corona slog undan fötterna för de flesta speljobben och att den nyöppnade butiken förde in flera kunder som efterfrågade pianostämningar bestämde jag mig hösten 2020 för att ta tag i detta hantverket. Den erfarne och mycket välmeriterade pianostämmaren Lars-Inge Albertsson var villig att hjälpa till och har varit min mentor under denna perioden. Stort tack Lars-Inge för att du generöst ville dela med dig av din kunskap.

Redan vid första utropet på Facebook anmälde många sitt intresse för att vara ”försökskaniner” och sedan dess har jag utvecklat handlaget rejält och har ett drygt år sedan stämt en bit över 60 pianon.

Jag har ingen examen eller certifikat men känner nu att jag efter alla dessa pianon har en erfarenhet som både jag och ni kan lita på. Jag tar fortfarande måttliga 1200 kr och ingen reseersättning inom ca 10 km från Falkenberg. Därefter tar jag 50 kr för varje extra mil. Jag ersätter även trasiga strängar och kan göra vissa förbättrande åtgärder på mekaniken om det är problem.

Välkommen att höra av dig om ditt piano behöver ses över.