Pianostämning

Som en kombination av att Corona slog undan fötterna för de flesta speljobben och att den nyöppnade butiken förde in flera kunder som efterfrågade pianostämningar bestämde sig jag Mats mig hösten 2020 för att ta tag i detta och lära mig hantverket. Den erfarne och mycket välansedda pianostämmaren Lars-Inge Albertsson var villig att hjälpa till och har varit min mentor under denna perioden. Stort tack Lars-Inge för att du generöst ville dela med dig av din kunskap.

Redan vid första utropet på Facebook anmälde många sitt intresse för att vara ”försökskaniner” och det har faktiskt hållit mig sysselsatt fram till nu och jag har vid ingången av maj månad 2021 stämt en bra bit över 30 pianon.

Innan jag fullt ut kallar mig ”Pianostämmare” är det en del kvar, men jag vet nu att jag kan stämma pianon så att pianona blir bättre, rent av bra, och att kunderna blir nöjda. Eftersom jag anser mig vara lärling fortfarande tar jag bara 1 200 kr inkl moms och ingen reseersättning inom ca 2 mils radie från Falkenberg.