Synth

Synth

Synthar är i grundet ett instrument som syntetiskt producerar sitt ljud. Idag blir denna förklaring inte relevant då nästan alla klaviatur-instrument bygger på någon form av syntes.

Så vi menar här instrument som antingen har väldigt många olika ljud och möjligheter eller de klassiska analog-liknande synth-ljuden.


Filtrera