Hörlurar

Man delar in hörlurar i dessa kategorier:

  • Öppna – släpper ut och in ljud vilket gör att man inte känner sig instängd och klarar att lyssna längre tid. Nackdelen är just att de läcker ljud.
  • Slutna – Dämpade åt båda hållen. Lämpliga vid inspelning eller när man vill lyssna på musik utan att störa omgivningen.
  • Semi-öppna – Ett mellanting med de bästa av två världar, men också det sämsta av samma världar