Villkor

Allmänna villkor för Swedbank Pay

Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till Swebank Pay, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till Swebank Pay att du inte samtycker till detta på den adress som Swebank Pay anvisar.
Fordran kommer att överlåtas till Swebank Pay Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till Swebank Pay på det konto som Swebank Pay anvisar.

Betalningsvillkor Faktura

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Hantering av Delbetalning

Vill du delbetala dina inköp och blir godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om kontokredit med Swebank Pay Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning.

Betalningsvillkor Delbetalning

Alla dina inköp som du väljer att delbetala samlas på ett konto som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande reporänta + 17,00% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi. Exempel effektiv ränta:

Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”

Ångerrätt

Enligt lag har privatpersoner rätt att inom 14 dagar från mottagen beställning ångra sitt köp. Ni skall då först och främst meddela oss detta innan 14 dagar har gått. Vi kan då ger er förslag på lösning av frakten men ni ansvarar för att inom skälig tid återsända varan i ursprungligt skick med alla tillbehör och delar som följde med. Originalkartongen skall bifogas i ursprungligt skick och ni står för fraktkostnad samt bokning och hantering av denna såvida inte vi erbjudit oss att hjälpa till med detta. Kontakta oss innan ni skickar, vi hjälper er gärna att få till en så bra lösning som möjligt, men ansvaret ligger på er. Vid retur av skadad vara eller om delar saknas har vi rätt att dra av en skälig summa för värdeminskningen innan vi betalar tillbaka vad ni har erlagt.

Framför allt: Kontakta oss, låt oss hålla en öppen dialog kring problemet och hur vi bäst lösa det. Vi vill hellre ha en nöjd kund som inget köper än en missnöjd kund som tvingas köpa något. Men fria returer kan vi inte lova då stora instrument kan ha väldigt hög frakt i relation till sitt värde.