Mikrofon

Mikronfoner är en spännande och komplex värld. En mikrofon är ju allra närmast ljudkällan. Det som förloras där är svårt, eller rentav omöjligt, att återskapa senare. Men det gäller att använda rätt typ till rätt ändamål. Kontakta oss gärna för råd och tips.